Canadian Organization Of Serbian Chetniks

32 мин.  · Harmful statements by POKS On the occasion of the 21st anniversary of the death of Vojvoda Momcilo Đujić, the political party Movement for the Renewal of the Kingdom of Serbia stated that Vojvoda Đujić, we quote, „cooperated with the Axis forces against the communist partisans“. Such statements are very harmful for the Chetnik and Ravna Gora movements, led by General Mihailović. Such statements are equal to communist propaganda, which continues to this day. We hope that their internet editorial board will correct this colossal mistake. Let us remind you what happened after the invasion of Germany and its allies on the Kingdom of Yugoslavia in 1941. With the occupation of Germany and Italy on the territory of Lika, Dalmatia and Western Bosnia, the Independent State of Croatia was founded, which began to commit genocide against the Serbian people, killing Serbs in the most monstrous ways, converting Orthodox Serbs to Catholicism and expelling Serbs from the Independent State of Croatia. Unarmed people, fleeing from the knives of the Ustasha horde, seek salvation from the Italian occupation forces, which open their barracks and protect the terrified people. The Italians did not have enough troops to deploy in Serbian villages and to protect them, and in agreement with local leaders, they armed the Serbian people to defend themselves from the Croatian Ustashas and Communists. This acceptance of assistance in armaments and training was not cooperation with the Axis forces, because it would seem that we fought together with the Germans and the Croatian Ustashas and Communists and killed our own people, but the preservation of the Serbian people in the new civil war. To add, the communist partisans were in agreement and on the same side with the German occupation forces by invading the Kingdom of Yugoslavia, and they were collaborators of the occupiers who are still terrorizing the Serbian people. The occupation is still going on.Organization of Serbian Chetniks „Ravna Gora“Штетне изјаве ПОКС-а Поводом 21. годишњице од смрти Војводе Момчила Ђујића, политичка странка Покрет обнове Краљевине Србије, изјавила је да је Војвода Ђујић, цитирамо, “сарађивао са силама Осовине против комунистичких партизана”. Овакве изјаве су веома штетне по четнички и равногорски покрет, на челу са Генералом Михаиловићем. Овакве изјаве су равне комунистичкој пропаганди које и дан данас трају. Надамо се да ће њихова интернет редакција исправити ову колосалну грешку. Да вас подсетимо шта се догодило након инвазије Немачке и њених савезника на Краљевину Југославију 1941. године. Окупацијом Немачке и Италије на подручје Лике, Далмације и Западне Босне, оснива се Независна Држава Хрватска, која започиње извршавати геноцид над српским народом, убијајући Србе на најмонструозније начине, прекрштавајући православне Србе у католичанство и истеривајући Србе из Независне Државе Хрватске са њихових вековних огњишта. Ненаоружан народ бежећи пред ножевима усташке хорде, тражи спас код Талијанских окупационих снага, који отварају њихове касарне и заштићују престрављен народ. Талијани нису имали довољно војске да распореде по српским селима и да их заштити, те у договору са локалним вођама, наоружава српски народ, да се одбрани од хрватских усташа и комуниста. Ово прихваћање помоћи у наоружању и обучавању није била сарадња са силама Осовине, јер то би изгледало да смо се борили заједно са Немцима и хрватским усташама и комунистима и убијали сопствени народ, већ очување српског народа у новонасталом грађанском рату. Да додамо, комунистички партизани су инвазијом на Краљевину Југославију били у споразуму и на истој страни са Немачким окупационим снагама, и они су били сарадници окупатора који до дан данас тероришу српски народ. Окупација још траје. Организација српских четника „Равна Гора“@PokretObnoveKraljevineSrbijeШтетне изјаве ПОКС-аПоводом 21 годишњице смрти војводе Момчила Ђујића, Политички партијски Покрет обнове Краљевине Србије изјавио је да је Војводи Ђујић, цитирамо, ′′ сарађивао са снагама осовине против комунистичких партизана „. Такве изјаве су веома штетне за покрете Четничке и Равне Горе, које води генерал Михаиловић. Такве изјаве су једнаке комунистичкој пропаганди, која се наставља и данас. Надамо се да ће њихов интернет уреднички одбор исправити ову колосалну грешку. Да вас подсетимо шта се десило после инвазије Немачке и њених савезника на Краљевину Југославију 1941. године.Окупацијом Немачке и Италије на територији Лике, Далмације и Западне Босне основана је Независна Држава Хрватска, која је почела да врши геноцид над српским народом, убијајући Србе на најмонструозније начине, претварајући православне Србе у католицизам и протеривање Срба из Независне Државе Хрватске. Ненаоружани људи, бежећи од ножева усташке хорде, траже спас од италијанских окупационих снага, које отварају касарну и штите престрављени народ. Италијани нису имали довољно трупа да распореде по српским селима и да их заштите, а у договору са локалним вођама, наоружали су српски народ да се одбрани од хрватских усташа и комуниста.Ово прихватање помоћи у наоружању и обуци није била сарадња са снагама осовине, јер изгледа да смо се борили заједно са Немцима и хрватским усташама и комунистима и убијали сопствени народ, већ очување српског народа у новом грађанском рат. Да додамо, комунистички партизани су били у договору и на истој страни са немачким окупационим снагама инвазирањем на Краљевину Југославију, а били су сарадници окупатора који тероришу српски народ. Окупација и даље траје.Организација српских четника ′′ Равна Гора ′′Штетне изјаве ПОКС-а Поводом 21. годишњице од смрти Војводе Момчила Ђујића, политичка странка Покрет обнове Краљевине Србије, изјавила је да је Војвода Ђујић, цитирамо, “сарађивао са силама Осовине против комунистичких партизана”. Овакве изјаве су веома штетне по четнички и равногорски покрет, на челу са Генералом Михаиловићем. Овакве изјаве су равне комунистичкој пропаганди које и дан данас трају. Надамо се да ће њихова интернет редакција исправити ову колосалну грешку. Да вас подсетимо шта се догодило након инвазије Немачке и њених савезника на Краљевину Југославију 1941. године. Окупацијом Немачке и Италије на подручје Лике, Далмације и Западне Босне, оснива се Независна Држава Хрватска, која започиње извршавати геноцид над српским народом, убијајући Србе на најмонструозније начине, прекрштавајући православне Србе у католичанство и истеривајући Србе из Независне Државе Хрватске са њихових вековних огњишта. Ненаоружан народ бежећи пред ножевима усташке хорде, тражи спас код Талијанских окупационих снага, који отварају њихове касарне и заштићују престрављен народ. Талијани нису имали довољно војске да распореде по српским селима и да их заштити, те у договору са локалним вођама, наоружава српски народ, да се одбрани од хрватских усташа и комуниста. Ово прихваћање помоћи у наоружању и обучавању није била сарадња са силама Осовине, јер то би изгледало да смо се борили заједно са Немцима и хрватским усташама и комунистима и убијали сопствени народ, већ очување српског народа у новонасталом грађанском рату. Да додамо, комунистички партизани су инвазијом на Краљевину Југославију били у споразуму и на истој страни са Немачким окупационим снагама, и они су били сарадници окупатора који до дан данас тероришу српски народ. Окупација још траје. Организација српских четника „Равна Гора“@PokretObnoveKraljevineSrbije  · Hide Translation  · Оцените овај преводСвиђа ми сеКоментарПодели

Коментари

Унесите коментар…